Společnost se zabývá rovněž zpracováním a řízením projektů včetně zakázek analytického, koncepčního a strategického rozměru, a to jak typizovaných, tak individualizovaných pro konkrétní potřeby zájemce. Mezi takováto plnění pro klienta patří zpracování a hodnocení podnikatelských, rozvojových a dalších strategických projektů či zakázek (strategie rozvoje obcí a firem, strategické a finanční plány, apod.).


  • hodnocení projektů a veřejných zakázek
  • tvorba a administrace projektů
  • zpracování podnikatelských a projektových plánů
  • servis v oblasti managementu
  • krizové řízení
  • (C) SVS consult, s.r.o. 2011                                                                                                                                         web:v.s.(2011)