Vybrané reference
Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem finanční zprostředkování pro MPSV
Strategie rozvoje obce Smidary
Studie proveditelnosti k ekonomice projektu zdravotnického střediska
Analýza dluhové služby obce Rapotín
Finanční plán společnosti Bydžov, s.r.o.
Forenzní analýza ekonomiky BD Mladá Boleslav
Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na územní Olomouckého kraje
Finanční analýza Obce Jesenice
Výběrové řízení na banku pro Obec Rapotín
Výběrové řízení – investiční úvěr pro Město Šumperk
Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově v Olomouckém kraji
Projekt technologického centra ORP, elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu Města Český Těšín
Integrovaný plán rozvoje území Olomouckého kraje
Investiční projekt k žádosti o dotaci pro DS Heřmanův Městec
Analýza procesu zavádění kvality v sociálních službách v zařízeních zřízených Hl. m. Prahou
Právní a ekonomická analýza problematiky bytového fondu Obce Rapotín
Funkční audit úřadu Městské části Brno-střed
Výkon funkce compliance pro 2 finanční instituce
Výkon funkce pověřence pro finanční instituce, obce a obchodní společnost


(C) SVS consult, s.r.o. 2011                                                                                                                                         web:v.s.(2011)