Společnost zpracovává jako správce osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů na základě právního předpisu nebo za účelem plnění smlouvy. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizován. Společnost nepředává žádné osobní údaje do zahraničí. Pro účely dotazu nebo podnětu využijte e-mailovou adresu info(a)svsconsult.cz.Napište nám

Jméno:

Email:

Text:


(C) SVS consult, s.r.o. 2011                                                                                                                                         web:v.s.(2011)